CONCORDのNOVOL × TAKUYA KURODA 映像制作しました。

横浜グラスルーツで行われております月1セッション CONCORDのNOVOL × TAKUYA KURODA 映像制作しました。
素晴らしいセッション!

Do.Stock Works

November 24 at 4:49pm · Machida · Edited ·
.

Do.Stock Works制作
CONCORD SESSION 47 NOVOL × TAKUYA KURODA
https://www.youtube.com/watch?v=v70n6wZoNpQ

NOVOL
http://novol.jp/

TAKUYA KURODA
http://www.takuyakuroda.com/live/

Do.Stock Works
http://dostock-works.com

—–